Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 3, 150 - 158

Oorspronkelijk artikel

Comorbiditeit op as I en de uitkomst van de behandeling

E. de Beurs, I.V.E. Carlier, E.H. Warmerdam

achtergrond De klinische praktijk leert dat het moeilijker is om patiënten met complexe problematiek te behandelen dan met eenvoudige. Comorbiditeit is mogelijk zo’n complicerende factor. De prognostische waarde van comorbiditeit voor behandeluitkomst is relevant voor het opstellen van een goed behandelplan voor een patiënt, maar kan ook relevant zijn voor benchmarken.
doel Onderzoeken of comorbiditeit op as I tegenvallende behandeluitkomsten verklaart en of we hiervoor zouden moeten corrigeren wanneer we geaggregeerde behandeluitkomsten vergelijken van behandelaars, behandelteams of instellingen.
methode In een observationele studie van een grote groep patiënten (n = 21.651) waarbij comorbiditeit werd vastgesteld met een gestructureerd diagnostisch interview (mini-plus) door getrainde onderzoeksverpleegkundigen analyseerden wij van een subgroep (n = 7754) de uitkomstgegevens.
resultaten Comorbiditeit bleek enige samenhang te vertonen met uitkomst van behandeling, maar het ernstniveau van de klachten bij aanvang was een veel belangrijkere voorspeller van de uitkomst.
conclusie Na correctie voor ernst van de klachten bij aanvang, had comorbiditeit nog maar weinig voorspellende waarde voor het resultaat van de behandeling.

trefwoorden behandeluitkomst, comorbiditeit, observationeel onderzoek, predictor