Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 3

Redactioneel

G. Dom

Radicalisering, terrorisme en psychiatrie: een alternatieve waarheid?, 136 - 138

Oorspronkelijk artikel

R.F.P. de Winter, M.H. de Groot, M. van Dassen, M.L. Deen, D.P. de Beurs

Het vóórkomen van suïcidaal gedrag en suïcidepogingen bij de psychiatrische crisisdienst, 140 - 149

Oorspronkelijk artikel

E. de Beurs, I.V.E. Carlier, E.H. Warmerdam

Comorbiditeit op as I en de uitkomst van de behandeling, 150 - 158

Overzichtsartikel

E.M. van Fenema

Meten van naleving van richtlijnen en behandelkwaliteit met data van routine outcome monitoring, 159 - 165

Essay

J. Hutsebaut, C.J. Hessels

Klinische stadiëring en vroege interventie bij borderline-persoonlijkheidsstoornissen, 166 - 174

Korte bijdrage

J. Claeys, C. Bervoets, J. De Fruyt

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing, 175 - 180

Gevalsbeschrijving

C.P. Rus

Een meisje met automutilatie behandeld met N-acetylcysteïne, 181 - 184

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Stedehouder

Myelinisatie van GABAerge interneuronen bij schizofrenie, 185 - 185

Nederlands-Vlaams toponderzoek

W.A. van Gool

Strikte behandeling van hart- en vaatziekten: geen effect op incidentie van dementie, 186 - 186

Psychiatrie van de Toekomst

G. van Gelder, C. Vinkers

De belofte van pluripotente stamcellen in de psychiatrie, 187 - 187

Ingezonden brief

M.S. van Noorden

Reactie op ‘Hypernatriëmie door GHB op doktersrecept’, 195 - 196

Boekbesprekingen