Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2, 94 - 102

Overzichtsartikel

De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom

S.M. Dieleman, J.P. de Jong

achtergrond De relatie tussen een posttraumatische stressstoornis (ptss) en het metabool syndroom (MbS) is complex en meer inzicht hierin is wenselijk.
doel De prevalentie vaststellen van het MbS bij patiënten met een ptss, inventariseren welke factoren hierbij een rol spelen en nagaan welke implicaties dit heeft voor de klinische praktijk.
methode Literatuuronderzoek in Medline, Embase Psychiatry en Psycinfo uit de periode januari 1990-oktober 2014.
resultaten We vonden twaalf studies, waarvan één meta-analyse, met uitkomstvariaties tussen 7,7% en 73,0% in de prevalentie van het MbS bij patiënten met een ptss. Hierbij spelen de ptss, zowel de ernst van de ptss als van de comorbide depressie en antipsychoticagebruik een rol. Er bleken veel methodologische verschillen in de studies te zijn. Deze verklaarden merendeels de grote verschillen in de gevonden prevalentie van MbS bij patiënten met ptss. De MbS-prevalentie van de studies die in positieve zin opvielen, varieerde van 31,9% tot 47,8%.
conclusie Nader kwantitatief en descriptief onderzoek waarin de screening wordt uitgevoerd bij een ptss-subgroep, patiënten met een ernstige ptss, een ernstige comorbide depressie en/of antipsychoticagebruik, is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over deze complexe relatie. Daarbij moet worden gecorrigeerd voor de wijze waarop de diagnose ptss, depressie, de ernst van beide en het MbS worden vastgesteld.

trefwoorden metabool syndroom, posttraumatische stressstoornis