Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 1

Redactioneel

J. Spijker

De nieuwe standaard voor kwaliteit van zorg, 4 - 6

Redactioneel

J. Spijker

Het Tijdschrift in 2016, 7 - 8

Oorspronkelijk artikel

H. Nijman, S. Lammers, M. Vrinten, E. Bulten

(Te) lang in tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

C.J. Severs, A.J.K. Hondius, A.H. Schene

Minder separeren, veiligheid creëren; het concept ‘veiligheidsgevoel’ in beeld gebracht, 20 - 29

Overzichtsartikel

A.C. Schrier, S.J. Hogerzeil, M.A.S. de Wit, A.T.F. Beekman

Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland: prevalentie, symptomen, risico- en beschermende factoren in de algemene bevolking Een systematische review, 30 - 39

Korte bijdrage

H.G. van Dijk*, E.A. Dapper*, C.H. Vinkers

SSRI’s en depressieve klachten bij schizofrenie: een systematische review, 40 - 46

Gevalsbeschrijving

I.M. Rood*, C.G.W. Seijger*, J.A. van Waarde, M.M.R. de Maat, J.C. Verhave, M.J. Blans

Hypernatriëmie door GHB op doktersrecept, 47 - 51

Opinie

J. Hutsebaut, A.C. Videler, M.J.A. Schoutrop, T.A.M.J. van Amelsvoort, S.P.J. van Alphen

Persoonlijkheidsstoornissen: levensloopbenadering zinvol, 52 - 55

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. de Jong

Interventies om psychiatrische dwangopnames te verminderen, 56 - 57

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Schmaal

Veranderingen in de hersenschors bij depressie: resultaten van grootschalig onderzoek, 58 - 58

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. Schnack

Snellere hersenveroudering bij patiënten met schizofrenie, 59 - 60

Referaat

S. Cleymans, K. Goethals

Autismespectrumstoornis en seksuele delicten: responsiviteit bij forensische interventies, 61 - 62

Psychiatrie van de Toekomst

R. Haans, L. de Witte

Eindelijk meer zicht op de genetische achtergrond van depressie, 63 - 63

Boekbesprekingen