Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 12, 881 - 885

Korte bijdrage

Farmacotherapie op maat; medicatieconsulten in een zorgprogramma voor depressie

A. Smit, A.H. Schene, F.P.M.L. Peeters, J. Spijker

achtergrond Ondanks de toenemende rationalisering van behandeling in de ggz, ontbreken aanwijzingen over contacten tussen patiënt en psychiater rond de farmacotherapie in de gecombineerde ambulante behandeling (antidepressiva en gesprekstherapie) van depressie.
doel Onderzoeken van de mogelijkheid een advies op te stellen over frequentie, aantal en duur van medicatieconsulten in een gecombineerde depressiebehandeling.
methode Literatuuronderzoek en kwalitatieve interviews met psychiaters en aiossen.
resultaten In de literatuur wordt vooral aandacht besteed aan diagnostiek en patiëntkenmerken die bepalen hoeveel zorg gewenst zou zijn. Adviezen over medicatiemanagement zijn beperkt tot expertmeningen. In de interviews noemden de deelnemers veel factoren die volgens hen van invloed zijn op aantal en duur van deze consulten. Toch was er een patroon herkenbaar.
conclusie Over de medicatie in de acute fase van de behandeling van de meeste patiënten volstaan vijf tot zes consulten met een psychiater. Voor een kleine groep minder stabiele en/of crisisgevoelige patiënten zijn extra consulten vereist.

trefwoorden ernstige depressie, behandeling, farmacotherapie