Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 12, 872 - 880

Essay

De betekenis van neuropsychologisch onderzoek voor de rapportage pro Justitia

S.N.T.M. Schouws, C. Jonker, G. Meynen

achtergrond De aandacht voor hersenafwijkingen, cognitieve stoornissen en neuroimaging in het strafrecht is sterk toegenomen. Dit geldt ook voor de rapportages pro Justitia. Het belang van de neuropsychologie voor de forensische diagnostiek is voor de rapporterende gedragsdeskundigen in een aantal gevallen groot, en behoeft verdere verduidelijking.
doel Inzicht geven in de betekenis van neuropsychologisch onderzoek bij verdachten en nagaan wat de implicaties daarvan zijn voor de forensische psychiatrie.
methode Bespreken van literatuur, analyseren en evalueren daarvan, en presentatie van een illustratieve casus, geselecteerd uit de Nederlandse rechtspraak.
resultaten Met neuropsychologisch onderzoek is het mogelijk om meer zicht te krijgen op de relatie tussen hersenafwijkingen en delinquent gedrag. De rechter kan veel waarde hechten aan de invloed van cognitieve stoornissen op gedrag.
conclusie Neuropsychologisch onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de rapportage pro Justitia. In de forensische praktijk heeft gecombineerde diagnostiek duidelijke meerwaarde; deze bestaat uit psychiatrische evaluatie, (gedrags)neurologisch onderzoek, beeldvorming en neuropsychologisch onderzoek.

trefwoorden neurologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, rapportage pro Justitia