Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2016/12

Boekbesprekingen

Algemene psychiatrie

Acceptance and commitment therapy. Theorie en praktijk (2de herz. druk), 904 - 904

Jacqueline A-tjak (red.)

Algemene psychiatrie

Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, 904 - 905

Ruud Abma

Algemene psychiatrie

Suicide: an unnecessary death (2de ed.), 906 - 907

Danuta Wasserman (red.)