Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 10, 695 - 699

Korte bijdrage

Prognostisch modelleren en proactieve interventie bij psychose: effectiviteit en kosteneffectiviteit

M. van der Gaag, H. Ising, J. Lokkerbol, F. Smit

achtergrond Diagnoses gaan gepaard met heterogene uitkomsten, variërend van gunstig tot uitermate ongunstig. Er is behoefte aan detectie van een (transdiagnostische) groep personen met verhoogd risico op een ongunstig beloop en het ontstaan van ernstige langdurige psychiatrische stoornissen.
doel Het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor de detectie van een groep individuen met een ultrahoog risico op het ontstaan van een eerste psychotische episode en een interventie om het beloop te beïnvloeden.
methode Wij ontwikkelden een korte screeningslijst (pq-16) en stelden de predictieve waarde ervan vast. We beproefden een interventie om risicofactoren te beïnvloeden en beginnende symptomen te behandelen om een gunstiger beloop te bewerkstelligen.
resultaten Er werd een goede tweetrapsdetectie ontwikkeld met een positief predictieve waarde van 44%. De interventie cognitieve gedragstherapie voor patiënten met ultrahoog risico was effectief en leidde tot een risicoreductie van ongeveer 50%. Binnen de groep met uhr kon gemodelleerd worden in drie prognostische profielen met een risico van 4%, 13% en 70% op het ontstaan van een eerste psychose. De interventie was kostenbesparend voor zowel gezondheidszorgkosten als maatschappelijke kosten.
conclusie Prognostisch modelleren en proactief interveniëren kunnen gezondheidswinst tegen lagere kosten bewerkstelligen.

trefwoorden interventie, prognostisch modelleren, psychose, screeningsinstrument