Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 9, 655 - 658

Gevalsbeschrijving

Megacisterna magna als toevalsbevinding bij een jongen met ADHD

S. Schevenels, C. Klockaerts

samenvatting Wij beschrijven een dertienjarige jongen met een complex ontwikkelingsprofiel bij wie de diagnose adhd gesteld werd. Tevens was bij hem sprake van megacisterna magna, een afwijking in de achterste schedelgroeve uit het dandy-walker-continuüm. We deden een literatuuronderzoek naar andere gevallen van deze (lichte) hersenafwijking met psychiatrische problemen in het algemeen en aandachtsproblemen in het bijzonder. Vanuit dit literatuuronderzoek wordt een mogelijk verband tussen beide entiteiten gesuggereerd.

trefwoorden adhd, dandy-walker-continuüm, megacisterna magna