Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 9, 624 - 631

Oorspronkelijk artikel

Werkwijze van ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland

J. Stobbe, J.R.J. de Leeuw, C.L. Mulder

achtergrond Er is geen recente informatie over de werkwijzen van crisisdiensten in Nederland.
doel Inzicht krijgen in de werkwijze van de crisisdiensten.
methode Beschrijvend onderzoek.
resultaten Van de 28 crisisdiensten in Nederland namen er 20 deel aan dit onderzoek (71%). De crisisdiensten bleken vooral op het gebied van de organisatie verschillen te vertonen. Bij de helft van de organisaties trok de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige er als voorwacht alleen op uit. Ook waren er verschillen tussen de diensten in het aantal face-to-facecontacten en bij het aanbieden van medicatie voordat patiënten met de ambulance naar het psychiatrische ziekenhuis vervoerd worden.
conclusie In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de diverse psychiatrische crisisdiensten in Nederland georganiseerd zijn. Dit onderzoek geeft echter een beperkt beeld van de werkwijze van de crisisdiensten omdat niet alle crisisdiensten hebben deelgenomen, de deelnemende diensten niet altijd in staat waren gevraagde data aan te leveren en er niet onderzocht is welke methodieken de diensten gebruiken. Hierdoor blijven inhoudelijke aspecten van de crisisdienst onderbelicht. Verder onderzoek naar het gebruik van diverse interventies en het verschil in de organisatievormen (voor- achterwachtsysteem) wordt geadviseerd om inzicht verschaffen over werkzame methodieken in de crisisdiensten. Daarbij moet er tevens aandacht zijn hoe er omgegaan kan worden met patiënten die een crisiskaart bezitten en of het gebruik van medicatie in de crisisdienst invloed heeft op het vervolgbeleid.

trefwoorden acute dienst, acute ambulante psychiatrische zorg, crisisdienst, spoedeisende psychiatrie