Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 9, 650 - 654

Korte bijdrage

Gedwongen opnames vanuit een PAAZ en een spoedgevallenafdeling van een algemeen ziekenhuis (2005-2014)

D. De Loecker, A. Koeck, J. Cootjans, S. Veeckman

achtergrond Er zijn weinig gegevens over het aantal gedwongen opnames (go’s) vanuit de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (paaz) en spoedgevallendiensten (spgd’s). De incidentie ervan lijkt echter toe te nemen.
doel Nagaan van de incidentie in het aantal go’s evenals de onderliggende diagnoses op de paaz en spgd in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden, (België) over een periode van 10 jaar.
methode Wij bestudeerden de gegevens van alle patiënten die vanuit de paaz en spgd gedwongen naar een psychiatrisch ziekenhuis verwezen waren, in de periode 2005-2014.
resultaten Er was een stijgende tendens van het aantal go’s, zowel vanuit de spgd als vanuit de paaz. Er waren iets meer mannen dan vrouwen voor wie een go werd gestart. Op de spgd betrof het vooral psychotische stoornissen en middelengerelateerde stoornissen, op de paaz gaat het vooral om stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen.
conclusie De resultaten tonen sterke gelijkenissen met gegevens van vergelijkbare studies. Het opstarten van een go vanuit de paaz wegens middelengerelateerde stoornissen is zeldzaam.

trefwoorden gedwongen opname, paaz, spoedgevallendienst