Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 8, 603 - 606

Gevalsbeschrijving

Manie na gebruik van een antibioticum

T.R.W.M. Walrave, S. Mohammad, R.R. Ploeger

samenvatting Twee patiënten werden met een manische episode bij claritromycinegebruik opgenomen op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Bij de eerste patiënt werd het gebruik gestaakt en bij de tweede patiënt werd claritromycine vervangen door een ander antibioticum. Na behandeling met een antipsychoticum en structurerende en prikkelarme bejegening verdwenen de psychische symptomen bij beide patiënten volledig. Het veelgebruikte antibioticum claritromycine kan, als zeldzame maar belangrijke psychiatrische bijwerking, een manische episode induceren, zowel bij patiënten met een bipolaire stoornis als bij patiënten met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis. Ook andere antibiotica kunnen deze bijwerking hebben. Na zo mogelijk staken van het luxerende middel kan men starten met antimanische en antipsychotische medicatie en structurerende en prikkelarme bejegening. Psychiatrische follow-up wordt geadviseerd. Met deze behandeling is de prognose gunstig.

trefwoorden claritromycine, manie, stemmingsstoornis