Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 6, 476 - 480

Korte bijdrage

Vrijetijdsbesteding voor patiënten met een psychotische stoornis: haalbaarheidsstudie naar gebruik van audioboeken

S.A.M. Herpers, S.P.A. Rasing, D. Postulart, P. Rooijmans

achtergrond Psychotische stoornissen gaan vaak gepaard met verminderde concentratie. Hierdoor is het lezen van boeken voor patiënten met een psychotische stoornis vaak onmogelijk geworden.
doel In kaart brengen of het audioboek een alternatief kan zijn voor lezen voor patiënten met een psychotische stoornis.
methode In een haalbaarheidsstudie werd nagegaan of het luisteren naar audioboeken mogelijk is voor deze patiëntengroep en of zij hier plezier aan beleven.
resultaten Van de 20 deelnemers waren er 15 positief over het luisteren naar audioboeken.
conclusie Wanneer patiënten met een psychotische stoornis niet meer kunnen lezen, kunnen audioboeken een alternatief bieden.

trefwoorden audioboeken, concentratie, lezen, psychotische stoornis