Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 6

Redactioneel

T.A.M.J. van Amelsvoort

Diversiteit binnen de psychiatrie, 432 - 433

Oorspronkelijk artikel

N. Miedema, M.C. Hazewinkel, D. van Hoeken, A.S van Amerongen, R.F.P. de Winter

Dwang- en drangmaatregelen binnen een gesloten acute psychiatrische opnameafdeling; relatie met socio-demografische en klinische kenmerken, 434 - 445

Oorspronkelijk artikel

E. Heyde, M. Dhar, H. Hellemans, E. Schoentjes, D. Van West

Gebruik van psychoactieve medicatie bij kinderen en jongeren met autisme-spectrumstoornis in de provincie Antwerpen, 446 - 454

Overzichtsartikel

S. de Jong, R.J.M. van Donkersgoed, J. Arends, P.H. Lysaker, L. Wunderink, M. van der Gaag, A. Aleman, G.H.M. Pijnenborg

Metacognitie bij psychotische stoornissen: van concept naar interventie, 455 - 462

Overzichtsartikel

G. Landuyt, B. Dierckx, P.F.A. de Nijs, G.C. Dieleman

Behandelopties bij pediatrische trichotillomanie, 463 - 470

Korte bijdrage

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?, 471 - 475

Korte bijdrage

S.A.M. Herpers, S.P.A. Rasing, D. Postulart, P. Rooijmans

Vrijetijdsbesteding voor patiënten met een psychotische stoornis: haalbaarheidsstudie naar gebruik van audioboeken, 476 - 480

Gevalsbeschrijving

T.J. Burger, A.E. Goudriaan, L. de Haan, M.B. de Koning

Duwen richting abstinentie: toepassing van drang en dwang bij schizofrenie met comorbide middelenafhankelijkheid, 481 - 484

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P. Cuijpers

Negatieve effecten van cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie bij depressie, 485 - 485

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Driessen

Voor welke patiënten met een depressie is CGT of psychodynamische therapie effectiever?, 486 - 486

Psychiatrie van de Toekomst

M. de Leeuw, R.S. Kahn

Subtypes van psychose op basis van hersenfunctie, 487 - 487

Referaat

A. Neven

Impulsiviteit en medicatie-trouw beïnvloeden effect van N-acetylcysteïne bij cannabisafhankelijkheid, 487 - 488

Ingezonden brief

M.W. Hengeveld, A. Beekman

Reactie op ‘Richtlijn psychiatrische diagnostiek 2015; sterke positionering met enkele rafelrandjes’ , 497 - 498

Boekbesprekingen