Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 5, 426 - 428

Ingezonden brief

Reactie op ‘Psyche, psychisch en ‘psycho-’’ en ‘Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld’

A. Ruissen