Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 228 - 231

Gevalsbeschrijving

Een meisje met foetaal valproaatsyndroom en autismespectrumstoornis

I. Solignac

samenvatting Bij een 12-jarig meisje was, volgend op intra-uteriene blootstelling aan valproaat, kort na de geboorte de diagnose foetaal valproaatsyndroom gesteld. Dit syndroom wordt gekenmerkt door dysmorfieën bij de geboorte. Valproaatgebruik tijdens de zwangerschap (wegens epilepsie of bipolaire stoornis) kan echter niet alleen leiden tot structurele defecten bij de groeiende foetus, maar ook tot problemen in de cognitieve ontwikkeling en het adaptief en emotioneel/gedragsmatig functioneren in het latere leven. Deze ontwikkelingsdomeinen komen aan de orde in de discussie, alsook minder schadelijke alternatieven voor valproaat in de behandeling van epilepsie of bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap.

trefwoorden autismespectrumstoornis, valproaat, zwangerschap