Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3

Redactioneel

H.L. Van

Van diagnoses die verschijnen en verdwijnen, 176 - 178

Oorspronkelijk artikel

J.T. van Busschbach, W. Swildens, H. Michon, H. Kroon, M. Koeter†, D. Wiersma, J. van Os

Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: langetermijnuitkomsten van een gerandomiseerde studie naar individuele rehabilitatiebenadering, 179 - 189

Oorspronkelijk artikel

W.G. ter Meulen, H.M. Visser, P.J.M. Elders, R.W. Kupka

De huisarts als primaire behandelaar van patiënten met een bipolaire stoornis: een exploratief onderzoek, 190 - 197

Overzichtsartikel

H. van Ravesteijn

Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen, 198 - 206

Essay

A. Vellinga, E.A.H. van Melle-Baaijens

Moreel beraad: tijd voor ethische reflectie in de dagelijkse praktijk van de ggz, 207 - 214

Essay

B.A.A. Bus, M.L. Molendijk

De neurotrofe hypothese van depressie, 215 - 222

Korte bijdrage

J. de Jager, H.A. Wolters, G.H.M. Pijnenborg

Jongeren met een psychotische kwetsbaarheid over seksualiteit, intimiteit en relaties, 223 - 227

Gevalsbeschrijving

I. Solignac

Een meisje met foetaal valproaatsyndroom en autismespectrumstoornis, 228 - 231

Gevalsbeschrijving

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld, 232 - 236

Opinie

J.C. van der Stel, I.E. Sommer, P.R. Bakker

Psyche, psychisch en ‘psycho-’, 237 - 240

Nederlands-Vlaams toponderzoek

V. Bergink

Auto-immune encefalitis bij vrouwen met psychose of manie na de bevalling, 241 - 241

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Luyten

Elektrische hersenstimulatie bij obsessieve-compulsieve stoornis: langetermijneffecten en een nieuw doelwit, 242 - 242

Referaat

C. Baas, K. Spoelstra, R. Knegtering

De ontwikkeling van nieuwe antipsychotica: maken nieuwe aangrijpingspunten de verwachtingen waar?, 243 - 243

Psychiatrie van de Toekomst

M. Figee, C. Vinkers

Hoe nefrotoxisch is lithium?, 244 - 244

Ingezonden brief

J. Dröes, L. Korevaar, E. Luijten, T. van Wel

Reactie op ‘Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening’ en ‘Functioneel herstel en zelfregulatie’ , 253 - 256

Boekbesprekingen