Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 1

Redactioneel

J. Spijker

Agenda voor onderzoek, 4 - 5

Redactioneel

J. Spijker

Het Tijdschrift in 2015, 6 - 7

Juryrapport Publicatieprijs

R. Van

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2015, 8 - 10

Oorspronkelijk artikel

M. Verhoef, J.N. van Dartel, I.M. van Vliet

Denkbeelden van psychiaters over de verantwoordelijkheid van patiënten voor hun gezondheid; een kwalitatief onderzoek, 11 - 19

Oorspronkelijk artikel

J.F. ter Harmsel, T. Molendijk, C.G. van El, A. M’charek, M. Kempes, T. Rinne, T. Pieters

Rapportages pro Justitia van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie in retrospectief; toepassingen van genetische en neurowetenschappelijke inzichten, in 2000 en 2009, 20 - 29

Overzichtsartikel

P.R.M. Tewarie, R. van der Zwaard

Van querulantenneurose tot querulanten-waan: de psychopathologische aspecten van volhardend disfunctioneel klagen, 30 - 37

Essay

R. Goekoop, J.G. Goekoop

Netwerkclusters van symptomen als elementaire syndromen in de psychopathologie: consequenties voor de klinische praktijk, 38 - 47

Essay

Y. Meesters, W.B. Duijzer, W.A. Nolen, R.A. Schoevers, H.G. Ruhé

Inventory of Depressive Symptomatology en verkorte versie in routine outcome monitoring van Stichting Benchmark GGZ, 48 - 54

Korte bijdrage

M. Blankers, M. Barendregt, J.J.M. Dekker

Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten, 55 - 60

Korte bijdrage

H.W. Konz, P.D. Meesters, N.P.G. Paans, D.S. van Grootheest, H.C. Comijs, M.S. Stek, A. Dols

Metabole screening bij oudere patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening1, 61 - 66

Opinie

I.E. Sommer, A.T.F. Beekman

De wetenschapsagenda ggz, een gezamenlijke inzet1, 67 - 69

Opinie

C.M. van der Feltz-Cornelis

Visie vanuit ROAMER op klinisch onderzoek in de psychiatrie in Europa: betekenis voor Nederlandse wetenschapsagenda ggz, 70 - 71

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Luykx

Genetica van NMDAR-coagonisten in liquor, 72 - 72

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Jansen

Depressie zichtbaar in genexpressie, 73 - 73

Psychiatrie van de Toekomst

G. van de Kraats, J. Luykx

Is clozapine echt het beste middel bij therapieresistente schizofrenie?, 74 - 74

Ingezonden brief

F. Huismans

Reactie op ‘20 jaar dialectische gedragstherapie in Nederland: ons een zorg?’ , 85 - 87

Boekbesprekingen