Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 11

Redactioneel

L. Wunderink

Naar een nieuwe psychiatrie: vroegdetectie en preventie van ernstige psychiatrische aandoeningen, 782 - 784

Oorspronkelijk artikel

M. ten Have, J. van Weeghel, S. van Dorsselaer, M. Tuithof, R. de Graaf

Houding van de algemene bevolking ten opzichte van (ex-)psychiatrische patiënten; resultaten van NEMESIS-2, 785 - 794

Oorspronkelijk artikel

M. de Kruif, M.L. Molendijk, P.M.J. Haffmans, A.T. Spijker

Depressie tijdens de perimenopauze, 795 - 804

Overzichtsartikel

I. Poppe, A. Simons, I. Glazemakers, D. Van West

Vroeg ontstane eetstoornissen: literatuuroverzicht, 805 - 814

Essay

J.C. van der Stel

Functioneel herstel en zelfregulatie: opgaven voor cliënten én psychiaters, 815 - 822

Essay

E. Van Assche, J. De Backer, R. Vermote

Muziektherapie bij depressie, 823 - 829

Korte bijdrage

C.H. Vinkers, I.E. Sommer

Amisulpride: ook in Nederland een behandeloptie voor patiënten met een psychotische stoornis, 830 - 834

Gevalsbeschrijving

M.L. Sluys, A. Remmers, R.J. Beerthuis

(Hypo)manie na gebruik van varenicline bij twee patiënten met een bipolaire stoornis, 835 - 838

Opinie

A. Hasan

Opvang van vluchtelingen. Alles staat of valt met het gevoel van eigenwaarde, 839 - 641

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Schmaal

Kleinere hippocampus bij mensen met een terugkerende depressie, 842 - 842

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M.M. Rive

Emotieregulatie verschilt bij medicatievrije patiënten met een uni- of bipolaire stoornis, 843 - 843

Referaat

C. de Smet

Langetermijneffecten van methylfenidaat: verhoging van de dopaminetransporter?, 845 - 845

Psychiatrie van de Toekomst

M. Katzenbauer, J. Luykx, J. Tijdink

Genetische profielen die zijn geassocieerd met schizofrenie en bipolaire stoornis voorspellen creativiteit nauwelijks, 846 - 846

Boekbesprekingen