Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 9, 645 - 655

Oorspronkelijk artikel

Het meten van mentaliseren; een poging met de Reflective Functioning Rating Scale

S.J.L.M. Kemps, C.G. Kooiman

achtergrond De vaardigheid te kunnen (blijven) mentaliseren wordt relevant geacht voor het begrip van de pathogenese van verschillende psychiatrische aandoeningen en wordt gezien als een gemeenschappelijke factor in verschillende vormen van psychotherapie. Tot op heden zijn er echter nog geen instrumenten beschikbaar waarmee clinici de aard en de mate van mentaliseren makkelijk en gestandaardiseerd kunnen vastleggen. De Reflective Functioning Rating Scale (rfrs) is een instrument dat is ontwikkeld om in die behoefte te voorzien.
doel Wij onderzochten de psychometrische kwaliteiten van de rfrs in een psychotherapeutische populatie.
methode Een dwarsdoorsnedestudie onder patiënten en behandelaren van een afdeling Psychotherapie waarbij de infrastructuur van routine outcome monitoring werd gebruikt.
resultaten De items van de rfrs konden het best worden gegroepeerd in drie klinisch betekenisvolle schalen. De eerste twee schalen hadden een uitstekende interne consistentie, die van de derde schoot te kort. De tussenbeoordelaarsbetrouwbaarheid van alle drie de schalen was echter onvoldoende en de constructvaliditeit en de concurrente validiteit vielen tegen. Tot slot verdiende ook de ervaren bruikbaarheid door de therapeuten nog aandacht.
conclusie Een instrument waarmee clinici aard en mate van mentaliseren makkelijk kunnen vastleggen, is nog niet voorhanden. Ook de rfrs kan nog niet in die behoefte voorzien.

trefwoorden acceptatie, betrouwbaarheid, meetinstrument, mentaliseren, validiteit