Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 8, 608 - 612

Gevalsbeschrijving

Hallucinaties en dwangmatig gedrag bij een kleuter met autismespectrum-stoornis: een diagnostisch vraagstuk

J. Devriese, M. Dhar, D. Walleghem, D. Van West

samenvatting Bij een patiënte van 6 jaar met een autismespectrumstoornis was reguliere niet-medicamenteuze behandeling ontoereikend door het comorbide voorkomen van dwanghandelingen en hallucinaties. Differentiaaldiagnostisch werd onder meer gedacht aan een obsessieve-compulsieve stoornis of een psychotisch proces. De jonge leeftijd van patiënte bemoeilijkte een betrouwbare diagnosestelling. In deze casus gaven we de voorkeur aan een procesdiagnostiek. Die resulteerde in het opstarten van een selectieve serotonineheropnameremmer, gezien de uitgesproken dwanghandelingen. Daarmee klaarde het beeld in belangrijke mate op.

trefwoorden autismespectrumstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis, psychose