Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 8

Redactioneel

D. Rhebergen

De psychiater als somatisch arts, 558 - 560

Oorspronkelijk artikel

F.N. Kamphuis, O.M. Brand-De Wilde, R.E.A. van der Rijken

Multisysteemtherapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater, 561 - 568

Overzichtsartikel

M. Vermeulen, M.H.A. Willems

Conversiestoornis: van DSM-IV naar DSM-5 of van psychiatrische naar neurologische diagnose, 569 - 576

Commentaar

C.M. van der Feltz-Cornelis

De conversiestoornis in de DSM-5: what’s in a name?, 577 - 578

Overzichtsartikel

R. van der Lem, N.J.A. van der Wee, T. van Veen, F.G. Zitman

Generaliseerbaarheid van depressietrials naar de dagelijkse praktijk, 579 - 587

Essay

A.S.G. Ralston, J.A. Swinkels

Een gebalanceerd perspectief op psychiatrische classificatie, 588 - 595

Essay

Z. Van Duppen, M. Summa, T. Fuchs

Psychopathologie en film: een waardevolle interactie?, 596 - 603

Gevalsbeschrijving

E.M. Koopmans, M.H. Eendebak, H. Knegtering, S. Castelein

Traumabehandeling bij patiënte met psychotische stoornis, 604 - 607

Gevalsbeschrijving

J. Devriese, M. Dhar, D. Walleghem, D. Van West

Hallucinaties en dwangmatig gedrag bij een kleuter met autismespectrum-stoornis: een diagnostisch vraagstuk, 608 - 612

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Vorstman, E. Breetvelt

Cognitieve achteruitgang meetbaar jaren voor de eerste psychotische episode, 613 - 614

Nederlands-Vlaams toponderzoek

C. Greven, J. Bralten

De bouw van de hersenen bij adolescenten en jongvolwassenen met ADHD, 615 - 615

Referaat

L.P. van der Vorst, P.F.J. Schulte

Duurder altijd beter? Een vergelijking tussen de effectiviteit van een eerste- en een tweedegeneratie- depotantipsychoticum, 616 - 617

Psychiatrie van de Toekomst

T. Pattyn, M. van der Erf

Risico’s op geboortedefecten bij SSRI’s of venlafaxine tijdens de vroege zwangerschap, 618 - 618

Ingezonden brief

E. van Duijn

Reactie op ‘Psychiatrische problemen bij een motorische ziekte: psychose bij de ziekte van Huntington’ , 624 - 625

Ingezonden brief

A. Honig, B. Verwey, M. Kromkamp, D. Sierink, M. Gordijn, C. Leue, B. Portier, M. Scherders

Reactie op ‘Aandachtsgebieden in de psychiatrie: aanwinst of verlies?’ , 626 - 627

Boekbesprekingen