Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6, 441 - 445

Korte bijdrage

Type geneesmiddel en suïcidale intentie na auto-intoxicatie

J.K.E. Veraart, D. Coric, M. van der Erf, A.W. Braam

achtergrond De keuze van het middel bij auto-intoxicaties zou de suïcidale intentie kunnen weerspiegelen.
doel Onderzoeken of het type middel bij auto-intoxicatie samenhangt met de suïcidale intentie op het moment van beoordeling in het algemeen ziekenhuis.
methode Dossieronderzoek over 211 patiënten die beoordeeld werden na een auto-intoxicatie verschafte gegevens over type middel, suïcidaliteit en enkele relevante risicofactoren.
resultaten Inname van alléén benzodiazepinen bleek een voorspeller voor een suïcidewens bij beoordeling.
conclusie Hoewel replicatie van dit onderzoek gewenst is, kan een intoxicatie met alleen benzodiazepinen een serieuze uiting zijn van de intentie dood te willen.

trefwoorden auto-intoxicatie, crisisdienst, suïcidaliteit, ziekenhuispsychiatrie