Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6

Redactioneel

M. Morrens

Routine outcome monitoring in Vlaanderen: leren we wel de juiste lessen uit het Nederlandse geROMmel?, 392 - 394

Oorspronkelijk artikel

D. Wiersma, E. Visser, M. Bähler, R. Bruggeman, P.A. Delespaul, M. van der Gaag, L. de Haan, I.P.M. Keet, Y. Nijssen, J. van Os, G.H.M. Pijnenborg, C. Slooff, W. Swildens, A.E. de Vos, J. van Weeghel, L. Wunderink, C.L. Mulder*

Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; psychometrische eigenschappen van een nieuw ROM-instrument, 395 - 404

Overzichtsartikel

A. Temmerman, B. Sabbe, M. Morrens

Sociale cognitie bij bipolaire stoornis, 405 - 414

Overzichtsartikel

M. van der Veldt, P. Lok, M. Pop-Purceleanu, I. Tendolkar, P. van Eijndhoven

Angststoornissen tijdens de zwangerschap en post-partumperiode, 415 - 423

Essay

J. Vanderfaeillie, T. Stroobants, D. Van West, C. Andries

Meten van gebruikersoordeel in de jeugd-ggz; kwalitatieve methoden en tevredenheidsvragenlijsten, 424 - 432

Essay

A.C.J. Kohne

De realiteitsaanspraak van het psychiatrisch etiket, 433 - 440

Korte bijdrage

J.K.E. Veraart, D. Coric, M. van der Erf, A.W. Braam

Type geneesmiddel en suïcidale intentie na auto-intoxicatie, 441 - 445

Korte bijdrage

L. de Witte, M. Kromkamp, N. Schoenmaker, H.C. van Mierlo, P. Martinez-Martínez, S.J.M. Palmen, I.E.C. Sommer

Auto-immune encefalitis in de psychiatrische praktijk, 446 - 451

Opinie

P. Naarding, R. Van, R.C. van der Mast

Aandachtsgebieden in de psychiatrie: aanwinst of verlies?, 452 - 455

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Bruffaerts

Hoeveel patiënten binnen de ggz hebben geen DSM-stoornis?, 456 - 456

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Verwijk

Elektroconvulsietherapie bij ouderen met depressie; snellere remissie dan met medicatie, 457 - 457

Referaat

I. de Volder, F. Van Den Eede

Chronotype als voorspeller van non-remissie bij depressie, 458 - 458

Psychiatrie van de Toekomst

M. de Leeuw, R.S. Kahn

Op weg naar een fMRI-predictietest voor schizofrenie?, 459 - 460

Ingezonden brief

A. de Jongh, I. Bicanic, A. van Minnen, E. ten Broeke, M. van der Gaag

Reactie op ‘Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn’ De Jongh e.a., 471 - 473

Boekbesprekingen