Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11, 803 - 810

State-of-the-art-artikel

Psychiatrie en aids

L. Timmerman

achtergrond Besmetting met het Humaan Immunodeficiëntievirus (hiv-besmetting) en aids gaan frequent samen met uiteenlopende psychiatrische stoornissen. Met name de kans op het ontwikkelen van een psychose, manie en een cognitieve stoornis is bij hiv-geïnfecteerden sterk verhoogd. Een aanzienlijk percentage van de aids-patiënten presenteert zich zelfs met een (neuro)psychiatrische aandoening.
doel Een actueel overzicht geven van de relatie tussen hiv-besmetting en aids met psychiatrische stoornissen.
methode Er is gebruikgemaakt van een Medline-search (publicaties na 1990), aids Program, 1999 apa Annual Meeting en een persoonlijke mededeling.
resultaten Er wordt een overzicht gegeven van het verhoogde risico op hiv-besmetting onder psychiatrische patiënten; uiteenlopende psychiatrische stoornissen bij hiv-geïnfecteerden en psychiatrische behandelmogelijkheden bij deze groep worden besproken.
conclusies Daar hiv-besmetting van een dodelijke ziekte een chronische behandelbare aandoening is geworden, waarvan de diagnose consequenties heeft voor de begeleiding en behandeling, wordt gepleit voor een op indicaties berustend hiv-testbeleid voor subgroepen psychiatrische patiënten.

trefwoorden aids, hiv, psychiatrie