Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11

Redactioneel

B. van Houdenhove

Uitdagingen van het chronischevermoeidheidssyndroom, 791 - 792

Oorspronkelijk artikel

P.J.A. van Panhuis, P.M.A.J. Dingemans

Geweld en psychotische ziekte, 793 - 802

State-of-the-art-artikel

L. Timmerman

Psychiatrie en aids, 803 - 810

Overzichtsartikel

J.A. van Waarde, J.J. Stolker, A.C.A. Soleman

Elektroconvulsietherapie bij mensen met een verstandelijke handicap , 811 - 824

Overzichtsartikel

W.A. Veling, J.G. Goekoop

Relaties tussen persoonlijkheid en unipolaire depressie , 825 - 835

Overzichtsartikel

R.A. Arnold-von Saher, F. Boer, J. Burggraaf

Pleidooi voor een dubbelblinde proefbehandeling met methylfenidaat in de dagelijkse klinische praktijk van ADHD bij kinderen, 837 - 844

Korte bijdrage

A.C.M. Vergouwen, A. Bakker

Selectieve serotonineheropnameremmers en onttrekkingsverschijnselen , 845 - 849

Gevalsbeschrijving

E.C.A. Collumbien

Een geval van therapieresistente manie , 851 - 855

Ingezonden brief

J.-P. Selten

Reactie op 'Koorts en leukocytose als voorbijgaande bijwerking van clozapine' , 857 - 858

Ingezonden brief

J.J. Stolker, W.A. Nolen

Reactie op 'Polyfarmacie en irrationele combinaties van psychofarmaca bij verblijfspatiënten in het apz: kunstfout of onvermijdelijk?', 858 - 860