Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 343 - 351

Overzichtsartikel

Alexithymie bij fibromyalgie: meetinstrumenten; argumenten voor een multimodale benadering

F. Maes, B.G.C. Sabbe, P. Luyten, T. Beukeleirs

achtergrond In een eerdere publicatie toonden wij aan dat in het onderzoek naar alexithymie bij fibromyalgie uitsluitend de Toronto Alexithymia Scale als meetinstrument werd gebruikt.
doel Nagaan welke meetinstrumenten beschikbaar zijn voor alexithymie en of er argumenten zijn om deze tests in te zetten bij onderzoek naar alexithymie bij patiënten met fibromyalgie.
methode Systematisch literatuuronderzoek in Medline/PubMed op trefwoorden. We maakten een selectie uit de literatuur betreffende psychometrische eigenschappen van de gevonden tests en beïnvloedbaarheid door negatief affect.
resultaten We vonden 14 verschillende meetinstrumenten voor alexithymie. Na uitsluiting van tests die zwakke psychometrische eigenschappen hebben of onvoldoende gevalideerd zijn, bleven 3 observatieschalen en 2 zelfinvullijsten over, die goed gevalideerd zijn. Wij vergeleken de relatieve sterktes en zwaktes.
conclusie Er zijn argumenten om in het onderzoek naar alexithymie bij patiënten met fibromyalgie een multimodale meetmethode te gebruiken en niet uitsluitend de tas-20.

trefwoorden alexithymie, fibromyalgie, negatief affect, tas-20