Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 361 - 366

Gevalsbeschrijving

Takotsubo-cardiomyopathie als complicatie van elektroconvulsietherapie

M.M. de Wolf, E.G.M. Olde Bijvank

samenvatting Takotsubo-cardiomyopathie is een acuut stressgeïnduceerd reversibel cardiaal syndroom en kan optreden als zeldzame complicatie bij elektroconvulsietherapie. Wij illustreren deze complicatie aan de hand van een gevalsbeschrijving van een 67-jarige patiënte en beschrijven kort de achtergronden van dit syndroom. Bij vermoeden van dit syndroom moet patiënt met spoed verwezen worden voor cardiologische diagnostiek ter uitsluiting van een myocardinfarct. Doorgemaakte takotsubo-cardiomyopathie is geen absolute contra-indicatie voor ect. Eventuele herstart van ect moet in een algemeen ziekenhuis en onder bescherming van een β-blokker gebeuren.

trefwoorden broken heart syndrome, elektroconvulsietherapie, takotsubo-cardiomyopathie