Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4, 268 - 273

Essay

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie

M. Morrens, J. De Fruyt, T. Pattyn, M. Surmont, G Pieters

achtergrond In de psychiatrische sector is de farmaceutische industrie een partner met een belangrijke impact op de zorgverlening.
doel Een deontologisch advies ter ondersteuning van de psychiater om een evenwichtige relatie met deze partner te vinden.
methode Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp) werd het huidige advies ontwikkeld.
resultaten Er werden algemene adviezen geformuleerd van toepassing voor alle psychiaters, alsook specifieke adviezen voor de psychiaters-onderzoekers, opleiders en artsen in opleiding tot psychiater. Ten slotte werd aangegeven hoe de vvp als vereniging hiermee omgaat.
conclusie Het is van belang dat psychiater en farmaceutische industrie op een evenwichtige en constructieve manier met elkaar kunnen omgaan, om zo de vooruitgang van het psychiatrische veld te stimuleren. Om dit te bevorderen formuleerde de vvp een deontologisch advies voor de omgang van de Vlaamse psychiater met de farmaceutische industrie.

trefwoorden deontologisch advies, ethiek, farmaceutische industrie, psychiater