Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3, 215 - 219

Gevalsbeschrijving

Psychiatrische problemen bij een motorische ziekte: psychose bij de ziekte van Huntington

E. van der Weijde, A. Schadé

samenvatting De ziekte van Huntington heeft een klinische trias van motorische symptomen (choreatische bewegingen), psychiatrische symptomen en cognitieve achteruitgang. Over de psychiatrische symptomen zoals psychose, agitatie en angst is veel minder bekend dan over de motorische problemen. Wij zagen een 45-jarige patiënt met een psychotische stoornis en de ziekte van Huntington, die op straat geleefd had en paranoïde wanen had. Patiënt weigerde medicamenteuze behandeling en kon op een gespecialiseerde afdeling opgevangen worden. Uit ons literatuuronderzoek is gebleken dat bij psychoses in het kader van de ziekte van Huntington, het beste haloperidol voorgeschreven kan worden.

trefwoorden haloperidol, psychose, ziekte van Huntington