Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3

Redactioneel

G. Dom

Kent u CRPD? Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 158 - 160

Oorspronkelijk artikel

M. Morrens, G. Dom

Voorschrijven van antipsychotica; landelijke vergelijking van de Belgische gewesten, 2004-2012, 161 - 170

Oorspronkelijk artikel

K. Thomaes*, E. Dorrepaal*, A.J.L.M. van Balkom, D.J. Veltman, J.H. Smit, A.W. Hoogendoorn, N. Draijer

Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn, 171 - 182

Overzichtsartikel

P. Martinez-Martinez*, P.C. Molenaar*, M. Losen, C. Hoffmann, J. Stevens, L.D. de Witte, T. van Amelsvoort, J. van Os, B.P.F. Rutten

Auto-immuunaandoeningen als mogelijke oorzaak van neuropsychiatrische syndromen, 183 - 191

Overzichtsartikel

C.P. Engelhard, G. Touquet, A. Tansens, J. De Fruyt

Psychotische stoornis door alcohol: een systematisch literatuuroverzicht, 192 - 201

Essay

A. Hafkenscheid

Tegenoverdracht: van een psycho-analytisch naar een transtheoretisch concept, 202 - 209

Gevalsbeschrijving

M. Djelantik, D. Bloemkolk, J. Tijdink

Wernicke-encefalopathie, 210 - 214

Gevalsbeschrijving

E. van der Weijde, A. Schadé

Psychiatrische problemen bij een motorische ziekte: psychose bij de ziekte van Huntington, 215 - 219

Nederlands-Vlaams toponderzoek

S. van Rooij

Breinactivatie voorspelt behandelrespons bij PTSS, 220 - 220

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Wiersma

De effectiviteit van ‘cognitive behavioral analysis system of psychotherapy’ voor chronische depressie, 221 - 222

Referaat

V.J. Harmse, I.K. Lampe

Prevalentie en klinische correlatie van katatonie bij oudere patiënten in een algemeen ziekenhuis, 223 - 224

Psychiatrie van de Toekomst

J. Tijdink, M. Katzenbauer

Onvoltooid en ongepubliceerd onderzoek: verspilling en vertekening, 225 - 225

Boekbesprekingen