Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 136 - 142

Korte bijdrage

Dilemma’s bij de behandeling van psychiatrische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson

A.F.G. Leentjens, O.A. van den Heuvel

achtergrond Psychiatrische klachten komen vaak voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson en verminderen de kwaliteit van leven.
doel Geven van een overzicht van de prevalentie en behandelmogelijkheden van psychiatrische symptomen bij de ziekte van Parkinson en de dilemma’s die daarbij kunnen voorkomen.
methode Literatuuroverzicht.
resultaten Psychiatrische klachten, waaronder depressie, angst, apathie, hallucinaties, wanen, impulscontrolestoornissen, slaapstoornissen en cognitieve stoornissen, komen vaak voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson en hebben een belangrijke invloed op het niveau van functioneren en de kwaliteit van leven. Bij de behandeling van deze klachten moeten afwegingen gemaakt worden over aanpassing van de neurologische behandeling en/of het starten of aanpassen van psychotherapeutische of psychofarmacologische behandeling. Hoewel verschillende klachten op zichzelf vaak goed behandelbaar zijn, moet rekening gehouden worden met ongewenste neveneffecten op andere symptoomdomeinen.
conclusie Adequate behandeling van neuropsychiatrische symptomen bij de ziekte van Parkinson is complex en vergt, zeker als er sprake is van een meer gevorderd ziektestadium, intensieve multidisciplinaire samenwerking.

trefwoorden behandeling, psychiatrische symptomen, ziekte van Parkinson