Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 109 - 113

Korte bijdrage

Bewegingsstoornissen bij anti-NMDA-receptorencefalitis

E.H.C.W. van de Riet, S.C. van Bronswijk, J.N.M. Schieveld

achtergrond Anti-N-methyl-D-aspartaat(nmda)-receptorencefalitis (anmdare) is een ernstige aandoening die pas sinds 2007 bekend is; deel van de neuropsychiatrische symptomen zijn bewegingsstoornissen.
doel Bieden van een overzicht van bewegingsstoornissen bij anmdare en benadrukken van de complexiteit van deze aandoening wat betreft diagnostiek en behandeling.
methode Wij voerden een zoekactie uit in PubMed, Medline en Cochrane Library met de zoektermen ‘Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis’ OR ‘anti-nmda receptor encephalitis’ OR ‘anti-nmdar encephalitis’ AND ‘movement disorders’ OR ‘catatonia’.
resultaten Orofaciale dyskinesieën zijn de meest karakteristieke bewegingsstoornis bij anmdare. Bij 80% van de patiënten worden dyskinesieën gezien. Jonge kinderen (< 12 jaar oud) hebben significant vaker bewegingsstoornissen.
conclusie Bewegingsstoornissen zijn een typisch, maar aspecifiek, symptoom van anmdare. Doorgaans is er sprake van meer dan één bewegingsstoornis, hetgeen vroegtijdige diagnostiek en adequate behandeling mogelijk compliceert.

trefwoorden anti-N-methyl-D-aspartaatreceptorencefalitis, bewegingsstoornissen, katatonie