Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 1, 8 - 15

Oorspronkelijk artikel

‘Multi-moment non-invasieve neurostimulatie’; een gecontroleerde studie naar een experimentele behandeling voor depressieve klachten

E. Geuze, A. Reijnen, P. Cuijpers, A. Rademaker

achtergrond Depressieve klachten komen frequent voor in de Nederlandse samenleving. Sinds kort wordt in Nederland een nieuwe behandeling voor depressieve klachten ingezet die bestaat uit het aanbieden van foto’s. Deze zogenaamde ‘multi-moment non-invasieve neurostimulatie’ (mnns) is nog niet gecontroleerd onderzocht.
doel De effectiviteit van de mnns-foto’s onderzoeken in een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waarbij het aanbieden van deze foto’s werd vergeleken met positieve foto’s uit het International Affective Picture System (iaps).
methode Wij wezen 33 deelnemers met depressieve klachten at random toe aan de experimentele conditie (mnns) of de controleconditie (iaps) en zij werden behandeld met 6 wekelijkse stemmingsinductiesessies. De ernst van depressieve klachten werd gemeten voor aanvang van de stemmingsinductie en 1 week en 3 maanden na afloop van de laatste sessie.
resultaten In beide groepen was er een significante afname van depressieve klachten. Er waren geen significante verschillen tussen de experimentele conditie en de controleconditie in de afname van depressieve klachten in de tijd.
conclusie In beide condities van dit onderzoek, waarbij mensen met depressieve klachten naar positieve foto’s kijken, vonden we een afname van depressieve klachten. Deze afname in klachten was drie maanden na het onderzoek nog aanwezig. De mnns-methode is daarbij niet effectiever bevonden in het verminderen van de klachten dan de positieve afbeeldingen van de iaps.

trefwoorden behandeling, depressie, stemmingsinductie, visuele stimuli