Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 1

Redactioneel

J. Spijker

Uitverkoop, 4 - 5

Redactioneel

J. Spijker

Het Tijdschrift in 2014, 6 - 7

Oorspronkelijk artikel

E. Geuze, A. Reijnen, P. Cuijpers, A. Rademaker

‘Multi-moment non-invasieve neurostimulatie’; een gecontroleerde studie naar een experimentele behandeling voor depressieve klachten, 8 - 15

Overzichtsartikel

J.D. Blom, H. Eker

Het incubusfenomeen: een slaapgerelateerde stoornis, niet te verwarren met psychose, 16 - 24

Essay

R. Wesseloo, K.M. Burgerhout, K.M. Koorengevel, V. Bergink

Postpartumpsychose in de klinische praktijk: diagnostiek, behandeling en preventie, 25 - 33

Essay

D. Con, K. Goethals

Het generaal dagelijks rapport in de psychiatrische opleidingsinstelling, 34 - 41

Korte bijdrage

D.J.L.G. Schutter, M. van den Hoven

Ethische overwegingen bij transcraniële magnetische stimulatie in de behandeling van depressie, 42 - 46

Commentaar

C. Baeken

Nieuwe interventies in de psychiatrie: zorgvuldig beoordelen, maar ook een eerlijke kans geven, 47 - 48

Gevalsbeschrijving

M.A.H. Monden, P.J. Nederkoorn, M. Tijsma

Downbeatnystagmus als zeldzame bijwerking van lithiumcarbonaat, 49 - 53

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F. Smeets

De invloed van omgevings- en genetische risicofactoren voor psychose op het clusteren van wanen en hallucinaties, 54 - 55

Nederlands-Vlaams toponderzoek

W. Veling

Brave New Worlds – virtual reality bij psychose, 56 - 57

Referaat

R. Olieman, H. Wennink, A. Honig

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap en het risico op een autismespectrumstoornis bij het kind, 58 - 58

Psychiatrie van de Toekomst

C. Vinkers, J. Luykx

Additie van ECT aan clozapine bij therapieresistente schizofrenie: een gerandomiseerde studie, 59 - 59

Ingezonden brief

M. Otter

Reactie op ‘Dwangmedicatie als interventie van eerste keus; van opsluiten naar behandelen?’, 68 - 69

Boekbesprekingen