Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 9, 568 - 576

Oorspronkelijk artikel

Mentale beelden bij psychose: EMDR als een nieuwe interventie bij het behandelen van stemmen en wanen

C.F. Croes, R. van Grunsven, A.B.P. Staring, D.P.G. van den Berg, A. de Jongh, M. van der Gaag

achtergrond Van oudsher zijn psychotherapieën gericht op de verbale representaties (gedachten) van patiënten. Dit is onder andere nuttig gebleken in de cognitief gedragstherapeutische behandeling van psychose. Echter, steeds meer studies suggereren dat ook visuele representaties (imagery) een belangrijke rol spelen in het veroorzaken en in stand houden van psychotische symptomen. Er zijn aanwijzingen dat een hogere emotionaliteit en levendigheid van psychosegerelateerde imagery samenhangt met de ernst van psychotische belevingen. Dit impliceert dat het verminderen van de levendigheid en emotionaliteit van die mentale beelden een potentieel effect heeft op de lijdensdruk en beperkingen rondom psychotische ervaringen.
doel Introduceren van emdr als een mogelijke psychologische behandelmethode gericht op psychosegerelateerde mentale beelden bij patiënten met psychose.
methode Drie ambulante patiënten met een psychotische stoornis die last hadden van stemmen en wanen werden behandeld met gemiddeld zes sessies emdr. De behandelingen werden uitgevoerd door drie therapeuten in verschillende psychiatrische instellingen met ervaring met zowel cgt als emdr bij psychose.
resultaten Er werden positieve resultaten geboekt op angst, depressie en psychotische symptomen. Tevens verminderde het vermijdingsgedrag en verbeterde het cognitief inzicht.
conclusie De resultaten van dit onderzoek suggereren dat emdr de mate van de levendigheid en de emotionaliteit van de mentale beelden reduceert, waardoor de psychotische symptomen verminderen. Verder onderzoek naar interventies voor mentale beelden bij psychose wordt aanbevolen.

trefwoorden EMDR, imagery, mentale beelden, psychose, visuele representaties