Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 10, 751 - 758

Overzichtsartikel

Effectiviteit van individuele psychotherapie bij schizofrenie

L. de Haan, J.M. Bakker

doel Overzicht van de recente literatuur betreffende het effect van individuele psychotherapie bij patiënten met schizofrenie, als aanvulling op de medicamenteuze standaardbehandeling.
methode Literatuuronderzoek over de periode 1989 tot april 1999 naar onderzoek met een gerandomiseerde, gecontroleerde opzet over individuele psychotherapie bij patiënten met schizofrenie.
resultaten Het blijkt dat individuele psychotherapie een gemiddelde verbetering van de diverse uitkomstmaten van 0.46 standaarddeviatie geeft. Langerdurende individuele psychotherapie resulteert in een daling van het aantal psychotische en affectieve episoden bij patiënten die samenleven met familieleden. Individuele cognitieve gedragstherapie geeft een klinisch relevante vermindering van antipsychoticaresistente psychotische verschijnselen.
conclusie Individuele psychotherapie is een effectieve aanvulling op de standaardbehandeling bij subgroepen van patiënten met schizofrenie.

trefwoorden overzicht, psychotherapie, schizofrenie