Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 7, 455 - 462

Overzichtsartikel

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie: een overzicht van nieuwe onderzoeksbevindingen

E. Driessen, P. Cuijpers, S.D. Hollon, H.L. Van, J.J.M. Dekker

achtergrond Psychologische behandelingen voor depressie zijn bewezen effectief, maar er is ruimte voor verdere optimalisering van de effectiviteit.
doel Overzicht geven van nieuwe onderzoeksbevindingen over de effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie uit een recent verschenen proefschrift.
methode Beschrijven van vier systematische reviews en meta-analysen en een gerandomiseerd klinisch onderzoek.
resultaten Net zoals is aangetoond voor antidepressiva, is de effectiviteit van psychologische behandelingen ten opzichte van een krachtige controleconditie mogelijk groter bij patiënten met ernstige depressieve klachten dan bij patiënten met minder ernstige klachten. De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie wordt, evenals de effectiviteit van antidepressiva, overschat door systematische publicatie van positieve bevindingen. Er is groeiende wetenschappelijke ondersteuning voor de effectiviteit van kortdurende psychodynamische therapie bij depressie en er zijn geen verschillen in effectiviteit tussen kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor depressie. Bepaalde patiëntkenmerken zijn mogelijk gerelateerd aan de differentiële effectiviteit van deze laatste twee psychologische behandelingen en moeten verder gevalideerd worden. Een groot aantal patiënten met een depressie die hulp zoeken in de ambulante tweedelijns ggz in Nederland is niet genezen na psychologische behandeling, al dan niet gecombineerd met antidepressiva.
conclusie De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie moet verder verbeterd worden middels wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit.

trefwoorden depressie, depressieve stoornis, effectiviteit, overzichtsartikel, psychologische behandeling, psychotherapie