Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 7

Redactioneel

H.J.C. van Marle

Het gevaarlijke individu en de psychiater, 428 - 429

Oorspronkelijk artikel

R.H.J. Hornsveld, C.H.S. Gerritsma, T. Kanters, A.J. Zwets, S. Roozen-Vlachos

Criminogene factoren van seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden, 430 - 438

Oorspronkelijk artikel

V. de Vogel, J. Stam, Y. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Gewelddadige vrouwen: een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten, 439 - 447

Oorspronkelijk artikel

E.J.M. Penterman, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

Inschatten en rapporteren van agressie in relatie tot persoonskenmerken van crisismedewerkers, 448 - 454

Overzichtsartikel

E. Driessen, P. Cuijpers, S.D. Hollon, H.L. Van, J.J.M. Dekker

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie: een overzicht van nieuwe onderzoeksbevindingen, 455 - 462

Essay

J. Wieland, S. Kapitein, M. Otter, R.W.J. Baas

Diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met een (zeer) lichte verstandelijke beperking, 463 - 470

Korte bijdrage

S. Hepark, C.C. Kan, A. Speckens

Toepasbaarheid en effectiviteit van mindfulnesstraining bij volwassenen met AD(H)D; een open pilotonderzoek, 471 - 476

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. van Nierop

Psychopathologische mechanismen van jeugdtrauma, 477 - 477

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Richards

Warmte en kritiek van moeders en gedragsproblemen bij kinderen met ADHD, 478 - 479

Referaat

S. Cleymans, F. Van Den Eede

Vergelijking van werkzaamheid en bijwerkingenprofiel van 15 antipsychotica bij schizofrenie: een meta-analyse, 480 - 481

Referaat

L. van Diermen, D. Schrijvers

Onderhoudsbehandeling met ECT én farmacotherapie versus farmacotherapie alleen ter preventie van recidiefdepressie na ECT, 482 - 483

Boekbesprekingen