Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 5, 309 - 318

Oorspronkelijk artikel

Vroegtijdige onderkenning van een psychose; meta-analyse naar verband tussen duur van onbehandelde psychose en beloop van negatieve symptomen

N. Boonstra, R. Klaasen, L. Wunderink

achtergrond Langere duur van onbehandelde psychose (dop) gaat samen met slechtere prognose wat betreft positieve symptomen, kans op terugval en tijd tot remissie. Daarentegen is de samenhang met negatieve symptomen minder duidelijk.
doel Onderzoeken van verband tussen dop en negatieve symptomen tot 8 jaar follow-up.
methode In relevante databases werden publicaties tot maart 2009 over dop en negatieve symptomen gezocht. Uit individuele patiëntendata werden correlaties berekend tussen dop en negatieve symptomen bij aanvang, na korte en lange follow-up. In een meta-analyse met multilevelregressieanalyse werd de aard van het verband tussen dop en beloop van negatieve symptomen nagegaan.
resultaten Uit 402 geselecteerde artikelen werden 28 niet-overlappende studies geïncludeerd. Van 16 studies (over 3339 patiënten) konden individuele patiëntendata worden verkregen. De gemiddelde dop was 61,4 weken (sd 132,7; mediaan 12,0). Kortere dop was significant geassocieerd met minder ernstige negatieve symptomen op alle meetmomenten. De relatie tussen beloop van negatieve symptomen en dop was niet lineair en nam sterk af bij dop > 9 maanden.
conclusie Kortere dop gaat samen met minder ernstige negatieve symptomen, waarbij de eerste 9 maanden van kritiek belang zijn. Aangezien effectieve interventies om negatieve symptomen te behandelen ontbreken, biedt het bekorten van dop een belangrijke mogelijkheid om persisterende negatieve symptomen te voorkomen.

trefwoorden eerste psychose, duur onbehandelde psychose, negatieve symptomen, schizofrenie