Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 182 - 186

Korte bijdrage

DSM-5: van somatoforme stoornissen naar ‘somatic symptom and related disorders’

C.M. van der Feltz-Cornelis, B. van Houdenhove

achtergrond De dsm-iv-categorie van de somatoforme stoornissen was controversieel en is aanzienlijk gewijzigd in de dsm-5. doel Kritisch beschrijven van de dsm-5-categorie ‘somatic symptom and related disorders’ (ssrd). methode Bespreking. resultaten In tegenstelling tot bij de somatoforme stoornissen, waar het altijd om lichamelijk onverklaarde klachten moest gaan, kunnen bij de ‘somatic symptom disorder’ (ssd) de symptomen wel of niet samenhangen met een bekende lichamelijke ziekte. Waar het om gaat, is dat het individu daar op maladaptieve wijze mee omgaat. Daarnaast zijn de classificaties ‘psychological factors affecting other medical conditions’ en ‘factitious disorder’ toegevoegd aan de ssrd. De classificaties ‘somatisation disorder’, ‘somatoform disorder nos’, ‘undifferentiated somatoform disorder’ en ‘pain disorder’ zijn afgeschaft en vallen voortaan onder de ssd; ‘conversion disorder’ is gebleven en ‘hypochondriasis’ is omgedoopt naar ‘ilness anxiety disorder’. conclusie De dsm-5-categorie ssd is een grote stap voorwaarts nu is gekozen voor een positief criterium, namelijk een maladaptatieve reactie op lichamelijke symptomen, in plaats van het voormalig negatief criterium van onverklaard zijn van de symptomen. Vooraleer het ssd-label te gebruiken zal de clinicus de therapeutische relevantie van deze psychiatrische diagnose goed voor ogen moeten houden.

trefwoorden DSM-5, somatoforme stoornissen, somatic symptom and related disorders