Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 173 - 176

Korte bijdrage

Stemmingsstoornissen in de DSM-5

J. Spijker, S. Claes

achtergrond De dsm-5 is uitgekomen. doel De belangrijkste wijzigingen in de dsm-5 wat betreft de stemmingsstoornissen bespreken en van commentaar voorzien. methode Een beschouwing van de desbetreffende hoofdstukken van de dsm-5. resultaten De bipolaire stoornissen en de depressieve stoornissen worden nu als aparte categorieën beschreven. Bij de depressieve stoornissen zijn enkele nieuwe diagnoses toegevoegd, te weten: ‘disruptive mood dysregulation disorder’, ‘premenstrual dysphoric disorder’ en ‘persistent depressive disorder’. Bij depressie zijn enkele kenmerken gewijzigd of toegevoegd, zoals ‘with anxious distress’. Bij de bipolaire stoornis zijn de veranderingen beperkt gebleven tot wijzigingen die voortkomen uit de veranderingen bij depressie. conclusie De veranderingen zullen waarschijnlijk niet tot grote verschuivingen in de behandelpraktijk leiden. Het wordt aangeraden zeer terughoudend te zijn met het stellen van de nieuwe diagnoses ‘disruptive mood dysregulation disorder’ en ‘premenstrual dysphoric disorder’.

trefwoorden bipolaire stoornissen, depressieve stoornissen, DSM