Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 2, 114 - 117

Gevalsbeschrijving

Gemitigeerd beeld van het maligne antipsychoticasyndroom

M. Grandiek, A.D. Ramlal, J.D. Blom

samenvatting In de klinische praktijk is het onderscheid tussen katatonie en het maligne antipsychoticasyndroom (mas) niet altijd eenvoudig te maken. Een patiënte met een verstandelijke beperking werd klinisch behandeld met risperidon wegens gedragsstoornissen. Enkele maanden later volgde heropneming met een mas. Dit werd aanvankelijk geduid als katatonie, daar het een gemitigeerd beeld betrof, ontstaan enkele dagen na het stoppen van de antipsychotica. Aan de hand van deze gevalsbeschrijving wordt het klinisch beeld van het mas alsmede de overlap met katatonie besproken.

trefwoorden antipsychotica, katatonie, verstandelijke beperking