Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 2, 106 - 113

Essay

Sabina Spielrein: kinderpsychiater avant la lettre

J. De Vleminck

achtergrond
Doorgaans vereenzelvigt men Sabina Spielrein (1885-1942) exclusief met haar eerste teksten (onder de directe invloed van Sigmund Freud en Carl Gustav Jung) of met haar amour fou met Jung. Op deze manier miskent men zowel Spielreins rol als pionier van de kinderpsychiatrie en -psychologie als haar bijdragen aan de kinderanalyse en de speltherapie.
doel Spielrein onder de aandacht brengen als een vergeten pionier van de kinderpsychiatrie. methode Bespreken van primaire en secundaire literatuur.
resultaten De eenzijdige voorstelling van Spielrein en haar oeuvre in de secundaire literatuur wordt gecorrigeerd. Spielrein blijkt een veelzijdige clinica, die – vanuit haar initiële interesse in de psychoanalyse – verder evolueerde richting ontwikkelingspsychologisch en experimenteel onderzoek. Belangrijk zijn haar pioniersfunctie en haar bijdrage aan de zich uitkristalliserende (integratieve) kinderpsychiatrie.
conclusie Spielreins vergeten oeuvre is te beschouwen als een prefiguratie van de integratieve kinderpsychiatrie.

trefwoorden geschiedenis van de psychiatrie, kinderobservatie, kinderpsychiatrie, kinderpsychologie, speltherapie