Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2014/2

Boekbesprekingen

Algemene psychiatrie

Praktijkboek ROM in de ggz II. Implementatie en gebruik bij verschillende doelgroepen, 137 - 138

Victor Buwalda, Annet Nugter, Willem van Tilburg, Aartjan Beekman, red.