Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1, 22 - 31

Oorspronkelijk artikel

De Leiden Routine Outcome Monitoring Studie: beloop van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen in de poliklinische praktijk

M.S. van Noorden, E.J. Giltay, N.J.A. van der Wee, F.G. Zitman

Achtergrond Routine outcome monitoring (ROM) is een methodiek voor het systematisch monitoren van de voortgang van de behandeling. Vanwege het routinematige karakter van de gegevensverzameling kunnen ROM gegevens mogelijk worden gebruikt voor naturalistisch klinisch epidemiologisch onderzoek.
Doel Illustreren van een aantal mogelijkheden van onderzoek met ROM-gegevens aan de hand van publicaties van de Leiden Routine Outcome Monitoring Studie.
Methode Wij gebruikten ROM-gegevens van patiënten die tussen 2004 en 2009 verwezen waren naar de tweede of derde lijn voor behandeling van een stemmings-, angst- of somatoforme stoornis.
Resultaten Wij beschrijven drie cross-sectionele onderzoeken en één prospectief onderzoek waarin wij voorspellers van behandelresultaat identificeren.
Conclusie Deze onderzoeken tonen aan dat ROM-gegevens goed gebruikt kunnen worden voor klinisch epidemiologisch onderzoek bij naturalistische patiënten. De bevindingen vormen een belangrijke aanvulling op gegevens uit gerandomiseerde klinische onderzoeken.

trefwoorden angststoornissen, depressieve stoornissen, epidemiologie, routine outcome monitoring, somatoforme stoornissen