Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12

Redactioneel

P.N. van Harten

Afscheid als hoofdredacteur, 917 - 920

Redactioneel

I.P.M. Keet

Herstel, 921 - 923

Redactioneel

I.P.M. Keet, G. Dom

Het laatste boekennummer, 924 - 924

Juryrapport Publicatieprijs

M. Morrens

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2013, 925 - 927

Essay

M.A.H. Monden

Monumentale boeken van Jelgersma en Rümke en invloeden op hun werk, 929 - 938

Essay

C.G. Kooiman, G.H. Kuipers, CH. Huffstadt

Transference-focused psychotherapie en mentaliseren in de klinische psychotherapie; een kwestie van vorm én vent, 939 - 948

Gevalsbeschrijving

B.L.I.A.M. Kramer, T. Albronda, D.L Clarenbach-wierda

Elektroconvulsieve behandeling van gedragsproblemen bij ouderen met dementie, 949 - 953

Gevalsbeschrijving

S. van Zuilekom, H.J. Gijsman

Een patiënt met clozapinebehandeling in het algemeen ziekenhuis: intercollegiale consultatie en bewaken van de bloedspiegel noodzakelijk, 955 - 959

Nederlands-Vlaams toponderzoek

A. Groenman

Behandeling met stimulantia bij ADHD en het effect op middelenmisbruik, 961 - 961

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. van Os

Een nieuw diagnostisch systeem voor de psychiatrie?, 962 - 963

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. van Ravesteijn

Mindfulness-based cognitieve therapie voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, 964 - 964

Referaat

J.A. Godschalx-Dekker

Niet minder opnames na verruiming van ambulante dwang in Engeland, 965 - 966

de redactie dankt

De redactie dankt, 1025 - 1026

Boekbesprekingen