Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 885 - 890

Korte bijdrage

Detoxificatie van patiënten met GHB-afhankelijkheid

G.H. de Weert-van Oene, A.F.A. Schellekens, B.A.G. Dijkstra, R. Kamal, C.A.J. de Jong

achtergrond Recent is een nieuwe detoxificatiemethode voor ghb-afhankelijkheid ontwikkeld, gebruikmakend van farmaceutisch ghb.
doel Beschrijven van de populatie ghb-afhankelijke patiënten in de intramurale verslavingszorg, het verloop van detoxificatie en van het beloop tot 3 maanden na detoxificatie.
methode 229 patiënten werden gevolgd tijdens en na intramurale detoxificatie. Psychiatrische klachten, onthoudingssymptomen en terugval werden geïnventariseerd.
resultaten Patiënten waren gemiddeld 29 jaar, 69% was man. Zij hadden hoge scores op angst en depressieve klachten. Detoxificatie was succesvol bij 86% van de patiënten en verliep doorgaans mild en ongecompliceerd. Twee derde van de patiënten viel binnen drie maanden na detoxificatie terug in ghb-gebruik.
conclusie Detoxificatie bij ghb-afhankelijkheid middels farmaceutisch ghb is een veilig alternatief voor de benzodiazepinen methode. Het hoge terugvalpercentage na detoxificatie is echter problematisch.

trefwoorden detoxificatie, GHB, onthouding