Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 10, 761 - 771

Overzichtsartikel

Schattingsmethoden versus klinische titratie bij het opstarten van lithium; een systematisch overzicht

I. Geeraerts, P. Sienaert

achtergrond Bij het gebruik van lithium dient een bepaalde therapeutische bloedspiegel gerespecteerd te worden. Bij de aanvang van de behandeling wordt deze meestal via de klinische titratiemethode gradueel ingesteld. Om deze werkwijze efficiënter te laten verlopen, werden verschillende schattingsmethoden voor de lithiumspiegel ontwikkeld.
doel Een systematisch literatuuroverzicht geven van de verschillende lithiumschattings-methoden en artikelen die deze methoden bestudeerden.
methode Wij verrichtten een systematische zoekopdracht via Medline naar artikelen gepubliceerd in het Engels, Frans of Nederlands tussen 1966 en april 2012 die een methode beschrijven of bestuderen voor lithiumdosering of het voorspellen van de lithiumspiegel bij een bepaalde dosis. De referenties van de relevante artikelen werden nagekeken voor aanvullende titels.
resultaten Naast de klinische titratiemethode werden nog 38 lithiumschattingsmethoden geïdentificeerd. Deze kunnen in twee categorieën ingedeeld worden: de a-priorimethoden en de testdosismethoden, welke laatste de toediening van een testdosis van lithium vereisen.
conclusie De lithiumschattingsmethoden zijn globaal sneller in het bereiken van een therapeutische spiegel dan de klinische titratiemethode, maar vertonen geen van alle overtuigende resultaten. Op basis van het huidige onderzoek wordt voorgesteld de titratiemethode te gebruiken als standaardmethode in de klinische praktijk.

trefwoorden klinische titratie, lithium, schattingsmethode, systematisch literatuuroverzicht, therapeutische drug monitoring