Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 10

Redactioneel

G. Meynen

Moeten psychiaters zich uitspreken over toerekeningsvatbaarheid?, 729 - 731

Oorspronkelijk artikel

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, E.A.M. Wingbermühle, M.K.F. Schneider

Topklinische neuropsychiatrie: een succesvolle interdisciplinaire benadering, 733 - 742

Commentaar

F.R.J. Verhey

Wat is neuropsychiatrie?, 743 - 745

Oorspronkelijk artikel

V.M. Hendriks, E. van der Schee, P. Blanken

Multidimensionele gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie bij adolescenten met een stoornis in het gebruik van cannabis; een gerandomiseerd onderzoek1, 747 - 759

Overzichtsartikel

I. Geeraerts, P. Sienaert

Schattingsmethoden versus klinische titratie bij het opstarten van lithium; een systematisch overzicht, 761 - 771

Overzichtsartikel

M. Arns

De rol van slaap bij ADHD: mogelijkheden voor preventie van ADHD?, 773 - 782

Korte bijdrage

T.F. van Wel, D. Kleijzen, T. Franse, T. Rusting

Betaalde vriendendienst bij zorgwekkend inactieve jongeren met een psychotische stoornis; een vergelijkend onderzoek naar het ABC-buddyproject, 783 - 788

Korte bijdrage

P.C. Groot

Taperingstrips voor paroxetine en venlafaxine, 789 - 794

Gevalsbeschrijving

L.M. Tak, A.W.M.M. Stevens

Een (hypo)manie tijdens de afbouw van venlafaxine bij twee patiënten met een bipolaire stoornis, 795 - 800

Nederlands-Vlaams toponderzoek

V. Gobin

Fluoxetine onderdrukt graft-versus-hostziekte bij muizen door T-celimmunosuppressie, 801 - 801

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M.L. Molendijk

BDNF-serumspiegels als perifere manifestatie van ‘depressie’?, 802 - 803

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E.R. de Kloet

Weerbaar of kwetsbaar: een kwestie van aanpassing aan de uitkomst van gen-omgevingsinteractie, 804 - 804

Nederlands-Vlaams toponderzoek

D. Oosterbaan

Sneller beter door collaborative stepped care, 805 - 806

Referaat

H. Debruyne, G. Pieters

Empirisch onderzoek ondersteunt suïcidepreventie, 807 - 808

Referaat

J. Rivière, F. Van Den Eede

Gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap en het risico op doodgeboorte en neonatale sterfte, 808 - 809

Ingezonden brief

A. Ruissen, J.A. Godschalx-Dekker

Reactie op ‘Jongvolwassene met autisme en verhoogd somatisch risico die weigert mee te werken aan bloedonderzoek bij antipsychoticagebruik’, 811 - 813